Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna

Lokalizacja

województwo: mazowieckie
powiat: Powiat m. Płock
gmina: M. Płock
miejscowość: Płock

Informacje

Typ szkoły / placówki: Zasadnicza szkoła zawodowa
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna
LASOCKIEGO 14
09-402 Płock
Poczta: PŁOCK
telefon: 0243660350
fax: 0243660360
strona internetowa: www.soswnr2plock.com

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna (Płock), jest to Zasadnicza szkoła zawodowa.

Statystyka

Liczba uczniów: 163
Liczba oddziałów: 12
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 20
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 3
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 2.11

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: mazowieckie
powiat:
gmina: